Välkommen

Situationen i många av våra företag kännetecknas idag av neddragningar, korta framtidsprognoser och en ökad osäkerhet och ohälsa bland personalen. Många företag varken vågar eller vill satsa i den osäkra omvärld som man verkar i. Man tycks använda sig av taktiken att vänta och se.

All vår erfarenhet genom åren visar dock på att ska man långsiktigt skapa framgång så måste man agera proaktivt dvs ligga steget före. Att göra som många gör idag enbart reagera på "gammal" information dvs det har redan hänt leder till att man själva inte styr sin verksamhet utan låter sig styras av omvärlden.

Vi inom ProAktive ser framtiden som något vi kan påverka - bara viljan och kunskapen finns.

Att ta egna initiativ - att se möjligheter - att vägra att älta problem utan att ständigt belöna lösningsalternativ, ser vi som grunden för företag i utveckling. Det finns tillräckligt många som idag huvudsakligen ser världen genom backspegeln och därmed fokuserar på problemen. Anslut er inte till dessa företag!

Har ni lust att ta del av våra insikter och kunskaper?
Har ni lust att lära - lust att utvecklas?

Vi kommer till Er för utbildning och träning i:

Våra utbildningar ("träningsläger"), anpassas till både små och stora grupper inom Ert företag eller organisation. Är Ni nyfikna och vill veta mer, fyll då i intresseanmälan som finns i anslutning till respektive utbildning, så tar vi kontakt med Er. Det går givetvis också att nå oss direkt på telefon.